Uitslagen 2014

Wedvlucht Inkorfcentrum Rayon 1 Afd 10 N F Club (N) 
Limoges.

910 km

5e prijs

6e prijs

9e prijs

3e prijs

5e prijs

8e prijs

77e prijs

105e prijs

64e prijs

87e prijs

St-Vincent.

1220 km

2e prijs

3e prijs

7e prijs

8e prijs

9e prijs

2e prijs

4e prijs

5e prijs

6e prijs

7e prijs

27e prijs

82e prijs

91e prijs

105e prijs

111e prijs

10e prijs

26e prijs

30e prijs

33e prijs

35e prijs

Ruffec.

931 km

2e prijs

3e prijs

14e prijs

6e prijs

8e prijs

9e prijs

175e prijs

258e prijs

276e prijs

65e prijs

95e prijs

102e prijs

Cahors.

1080 km

10e prijs 7e prijs **** ***
Bergerac.

1043 km

2e prijs

4e prijs

16e prijs

17e prijs

22e prijs

1e prijs

3e prijs

13e prijs

14e prijs

20e prijs

21e prijs

6e prijs

83e prijs

298e prijs

316e prijs

3e prijs

28e prijs

128e prijs

139e prijs

 

Vereniging:

  • 3e Hok Dagfond
  • 3e hok aangewezen
  • 1e duif kampioen

Rayon 1

  • 2e onaangewezen
  • 2e aangewezen
  • 1e duif kampioen
  • 5e duif kampioen
  • 8e duif kampioen

 

N F Club (Noord)

  • 17e onaangewezen
  • 12e aangewezen

Reacties zijn gesloten.